Normativa Interna Càmping Stel

Tota persona que s’inscrigui i accedeixi al Càmping Stel, està obligada a complir aquesta normativa. El titular serà responsable de tots els actes que li siguin imputables a ell o als seus acompanyants.

Forma part d’aquest reglament tota disposició particular del Càmping que sigui exposada públicament.

Tots els campistes formalitzaran la inscripció en el moment de l’arribada al càmping, havent de declarar tots els conceptes subjectes a pagament i notificar immediatament qualsevol canvi a recepció. Queda prohibit canviar d’emplaçament sense previ avís a recepció.

Recepció: Només s’acceptaran entrades posteriors, excepcionalment, sota petició prèvia a recepció i amb reserva.

Control d’accés/identificació: Per raons de seguretat, totes les persones que accedeixin al càmping hauran de portar polsera identificativa. Les persones que rebutgin el seu ús, tindran prohibit l’accés al càmping.

Piscina: Queda prohibida la pràctica de topless en tot el recinte. Els menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Vehicles: És obligatori estacionar el cotxe dins de la parcel·la assignada o en les zones de pàrquing habilitades a aquest efecte. Eviti estacionar en els carrers, parcel·les buides o encreuaments de carrers per no perjudicar als altres campistes. La velocitat màxima és de 10 Km/h. Es prohibeix circular dins del càmping de les 24:00 a les 7:00. Queda prohibit manipular qualsevol vehicle de motor en tot el recinte.

Horari de silenci: De les 24:00 a les 7:00 es prega als campistes que mantinguin silenci absolut. Fora d’aquest horari, per respecte als altres campistes, moderar el volum de ràdios i televisions.

Menors de 18 anys: No s’admetrà l’entrada a menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat que es farà responsable de la seva conducta, així com dels danys o accidents que aquests puguin ocasionar durant la seva estada en el càmping.

Menors de 5 anys: Només podran accedir al bloc de sanitaris acompanyats d’un adult.

Bicicletes: Es prohibeix la circulació de bicicletes en fer-se fosc i durant la nit, així com la conducció temerària i les competicions, podent ser requisada pel personal del càmping en cas d’incumpliment. Recomanem l’ús de cadenat.

Gossos: Es prohibeix l’entrada als gossos o qualsevol altre animal que pugui causar molèsties als altres campistes.

Visites: Les visites hauran de ser inscrites a recepció de 8:30 a 20:30 presentant un document identificatiu i pagant la corresponent tarifa de visites vigent en el cas que estiguin més de 2 hores a l’interior del recinte. El cotxe no podrà accedir dins al recinte, quedant habilitat el parquing de l’entrada pels cotxes dels visitants i subjecte a tarifa vigent i segons disponibilitat. Màxim 4 persones al dia per parcel·la o bungalow. Les visites sense autorització seran expulsades del càmping. La Direcció del càmping es reserva el dret d’expulsar els campistes que reincideixin en visites no autoritzades. Procuri reduir al màxim les visites. Tingui en compte que el càmping té una capacitat màxima en funció de la qual s’ofereixen els serveis que vostè gaudirà i que un increment de persones utilitzant les instal·lacions por tarà a una merma de la qualitat dels ser - veis que el Càmping Stel li vol oferir a vostè i als altres usuaris. Les visites queden totalment prohibides del 20/07 al 25/08.

Cartells: Queda totalment prohibit fixar cartells en el mobiliari, arbres o en qualsevol altre lloc del càmping.

Fonts: Les fonts dels carrers són exclusivament per la recollida d’aigua. No es poden utilitzar per rentar plats ni rentar roba ja que en les àrees comunes tenen les zones habilitades per aquest efecte.

Servei Wi-Fi: Wi-Fi a tot el càmping. Oferim dues connexions gratuïtes per allotjament. Es poden sol·licitar més connexions amb càrrec addicional.

Jardins: No està permès plantar cap tipus de flor o planta en les parcel·les o jardineres. Si us plau respectin les plantes, els arbres i jardins.

Barbacoes: Us exclusiu amb carbonet vegetal i s’encendrà amb pastilles d’encesa o similars (gel). Amb velocitat sostinguda del vent superior a 20 km/h, I’activitat no pot començar o s’haura d’aturar (consultar a les pantalles informatives). Generalitat de Catalunya - DECRET 64/1995,de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Mai fer foc sobre el terreny. No es permet fer barbacoes a la zona de gespa i terrassa dels bungalows.

Robatoris i assegurances: La Direcció no es responsabilitza dels objectes o diners que els campistes puguin extraviar o els hi puguin sostreure dins de les instal·lacions del càmping. Es declina qualsevol responsabilitat derivada per robatori, accident o danys produïts per tempestes, incendis, etc... Posem a disposició dels clients un servei de lloguer de caixes fortes a la recepció. Així com recomanem que els clients disposin d’una assegurança de responsabilitat civil pels desper fectes que puguin ocasionar a tercers.

Parcel·les

 1. Està prohibit muntar la caravana d’esquena al carrer, instal·lar tendals, tanques de canyís o similars a les parcel·les així com fer rases.
 2. Evitar lligar cordes, antenes TV, cables elèctrics, tendals, etc. en els arbres o estendre roba entre ells.
 3. Els equips d’acampada que quedin desocupats sense el permís de recepció, seran considerats com abandonats pel seu propietari i retirats pel personal del càmping el qual podrà disposar-ne lliurement i quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament de la tenda o caravana.
 4. La connexió elèctrica ha de ser homologada i prevista de presa de terra.
 5. Els preus s’aplicaran d’acord amb les nits pernoctades. L’hora de sortida serà a les 12:00 deixant la parcel·la en per fecte estat. Les sortides posteriors a les 12:00 suposaran el pagament d’una nit més.
 6. La capacitat màxima per parcel·la és de 6 persones (nens i nadons inclosos).
 7. Juliol i Agost 1 cotxe per parcel·la. Fora d’aquest període s’aplicarà la tarifa vigent de cotxe extra.
 8. Es recomana realitzar el pagament, màxim el dia anterior a la sortida. Les estades d’una o dues nits s’abonaran el mateix dia d’arribada.
 9. Aparells de Ràdio i Televisie, només es podran utilitzar en la zona d’acampada verda i vermella i a volum moderat.
 10. Evitar elements a la parcel·la que donin imatge de “barraquisme”, tipus tarimes, palets, sofàs, rentadores, etc.

Bungalows

 1. La reserva d’un bungalow no implica la tria de la seva situació.
 2. L’estada mínima juliol, agost i setembre és de 7 nits.
 3. Dies d’entrada i sortida juliol i agost: de dilluns a dissabte.
 4. Horari: Arribada a partir de les 17:00. Sortida de 8:00 a 11:00. Una vegada lliurada la clau podran gaudir de les instal·lacions del càmping fins a les 16:00.
 5. El número de persones no pot ser superior a la capacitat del bungalow (nens i nadons inclosos).
 6. Juliol i agost un cotxe per bungalow. Fora d’aquest període s’aplicarà la tarifa vigent de cotxe extra.
 7. Queda totalment prohibit treure el mobiliari del bungalow així com instal·lar tendes, cadires, taules i gandules en els seus jardins.
 8. Prohibit moure el Televisie de la seva ubicació actual.
 9. No està permès circular amb bicicleta en tot el recinte de bungalows.

Horaris

Normativa

08.30 a.m. - 08.00 p.m.

Normativa

07.00 a.m. - 11.30 p.m.

Normativa

11.30 p.m. - 07.00 a.m.

Normativa

09.00 a.m. - 02.00 p.m.
05.00 p.m. - 08.00 p.m.

Normativa

08.00 a.m. - 12.00 p.m.

Normativa

01.00 p.m. - 04.00 p.m.
07.30 p.m. - 10.30 p.m.

Normativa

09.00 a.m. - 09.00 p.m.

Normativa

10.00 a.m. - 08.00 p.m.

Aquest reglament li serà entregat a la seva arribada al càmping. Agraïm la seva col·laboració en el compliment de la normativa per al bon funcionament e imatge del nostre establiment. La seva inscripció i entrada al càmping confirmen l’acceptació de la mateixa. Per l’incompliment d’alguna d’aquestes normes la Direcció del càmping no dubtarà a convidar-lo a abandonar l’establiment. Desitgem que el compliment d’aquesta normativa per part de tots es tradueixi en una estada agradable per els nostres clients en el nostre establiment.